โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 5
  19 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 10
  13 พ.ย. 2561    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 16
  13 พ.ย. 2561    ีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 14
  10 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 18
  5 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 20
  4 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่๔ กันยายน ๒๕๖๑ 20
  29 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 25
  2 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 24
  11 มิ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่๕มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 112

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125659 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -