โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม ๒๕๖2 11
  26 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 30
  19 พ.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 34
  13 พ.ย. 2561    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 35
  13 พ.ย. 2561    ีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 37
  10 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 37
  5 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 39
  4 ก.ย. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่๔ กันยายน ๒๕๖๑ 38
  29 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 37
  2 ส.ค. 2561    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137841 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -