โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ธ.ค. 2561    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 9
  13 พ.ย. 2561    กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" 15
  9 พ.ย. 2561    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่องทาง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หมายเหตุ *สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่มีรายชื่อเท 20
  9 พ.ย. 2561    แบบกรอกรายชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ 2561(ITA 2561)ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 17
  9 พ.ย. 2561    แบบกรอกรายชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ 2561(ITA 2561)ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 19
  9 พ.ย. 2561    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 18
  8 พ.ย. 2561    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยที่ 2/2561 15
  8 พ.ย. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานขงเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ 15
  8 พ.ย. 2561    แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 15
  6 พ.ย. 2561    การขอต่ออายุใบอนุญาตร้านค้าของเก่า และขออนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประจำปี 2562 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125632 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -