โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2564    ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับกา 13
  7 ต.ค. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกาศรับสมัคร รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 9
  7 ต.ค. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกาศรับสมัคร รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 10
  7 ต.ค. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกาศรับสมัคร รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 11
  7 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร รับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 9
  6 ต.ค. 2564    ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 10
  6 ต.ค. 2564    ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2
  6 ต.ค. 2564    ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 4
  18 ส.ค. 2564    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระลอกสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้คะ 30
  29 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651354 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -