โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป     ประกาศ เรื่อง รับโยน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง     ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก      
 
 
   


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ณ สระน้ำสาธารณะบ้านโป่งนคร หมู่ที่ 17 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน เข้ารับบริการระหว่างวันท่ี่ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ข้างศาลากลางจังหวัดชั...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562...


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ณ สระน้ำสาธารณะบ้านโป่งนคร หมู่ที่ 17 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ เรื่อง การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน เข้ารับบริการระหว่างวันท่ี่ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ข้างศาลากลางจังหวัดชั...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ เรื่อง การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พศ.2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันพุธ ที่ 23 มกราคม พศ.2562...

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั...
 
 
6 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภ...
21 ม.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รับโยน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นประเภ...
16 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ...
15 ม.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
3 ธ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบ...
13 พ.ย. 2561 กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่ว...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2562 ปร...
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 1
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่2
12 พ.ย. 2561 จัดซื้อ/จัดจ้าง e-GP
4 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีง...
21 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ธ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
2 พ.ย. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
23 ม.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137825 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -