โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

 
     
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 677215 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -