โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

ประชาสัมพันธ์  044-056 010 ต่อ 00

สำนักปลัด โทรศัพท์/โทรสาร   044-056 010 ต่อ 15

กองคลัง  044-056 010 ต่อ 16

งานจัดเก็บรายได้  044-056 010 ต่อ 17

กองช่าง  044-056 010 ต่อ 18

กองการศึกษาฯ  044-056 010 ต่อ 20

กองสวัสดิการสังคม  044-056 010 ต่อ 22

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137809 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -