โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

 044-056 010 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  กด 101

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ กด 102

ประชาสัมพันธ์   กด  109

สำนักงานปลัด  กด 104

กองคลัง   กด 105

กองช่าง  กด 106

กองการศึกษาฯ   กด 107

กองสวัสดิการสังคม   กด 108

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 676986 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -