โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

เฟอร์นิเจอร์รากไม้ประดิษฐ็ สมุนไพรลูกประคบ  กลุ่มวังอุดมชมรมรักษ์สมุนไพร

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  กลุ่มอาชีพบัวสวรรค์ไทรทอง ไม้กวาดดอกหญ้า  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหน่อไม้หลังสัน
กาแฟ สินค้าบ้านหลังสัน สินค้าชุมชนปากดง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223427 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -