โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 
   


พิธีมอบใบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562...

กิจกรรม big Cleaning day ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข บริเวณภายในสำนักงาน อบต.วังตะเฆ่ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ร่วมกิจกรรมในงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคชุมชน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาช...


พิธีมอบใบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562...

กิจกรรม big Cleaning day ตามโครงการชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข บริเวณภายในสำนักงาน อบต.วังตะเฆ่ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ร่วมกิจกรรมในงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคชุมชน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาช...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น "ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคชุมชน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาช...

โครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะ รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บ้านสำนักตูมกา หมู่ที่ 5...

โครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะ รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวังอุดม หมู่ที่ 13 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
 
 
27 ก.พ. 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...
26 ก.พ. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
20 ก.พ. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
6 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภ...
21 ม.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รับโยน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นประเภ...
16 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่ว...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2562 ปร...
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 1
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่2
12 พ.ย. 2561 จัดซื้อ/จัดจ้าง e-GP
4 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีง...
21 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ธ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
2 พ.ย. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
23 ม.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143576 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -