โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง      
 
 
   


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั...

ร่วมการจัดกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562...


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั...

ร่วมการจัดกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่. ประจำปี 2562...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...
 
 
16 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ...
15 ม.ค. 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
3 ธ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบ...
13 พ.ย. 2561 กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"
9 พ.ย. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้...
9 พ.ย. 2561 แบบกรอกรายชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบ...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่ว...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2562 ปร...
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 1
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่2
12 พ.ย. 2561 จัดซื้อ/จัดจ้าง e-GP
4 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีง...
21 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ธ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
2 พ.ย. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
23 ม.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 132021 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -